Prang_Si_Thep

ที่พักหลักร้อย เพชรบูรณ์

จองที่พัก · โรงแรมหรู · โรงแรมราคาประหยัด · โฮสเทล · บ้านพัก · รีสอร์ท · โฮมสเตย์ · ฟาร์มสเตย์ · วิลลา · จองโรงแรม · จองห้องพัก · จองโรงแรมออนไล์ · จองโรงแรม · จองรีสอร์ท · ห้องพักโรงแรม · BookingHotels · Booking · Hotel
“เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

โรงแรมในเพชรบูรณ์

ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยข้อมูลที่พัก, การเดินทาง, อาหารและเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว, และอื่นๆ
จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก


Prang_Si_Thep
Prang_Si_Thep


เพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเลย ทิศใต้ติดต่อจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก นครสรรค์และพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียร อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาวและอำเภอเขาค้อ
Hotels2thailand.com