จังหวัดนราธิวาส

ที่พักหลักร้อย นราธิวาส

จองที่พัก · โรงแรมหรู · โรงแรมราคาประหยัด · โฮสเทล · บ้านพัก · รีสอร์ท · โฮมสเตย์ · ฟาร์มสเตย์ · วิลลา · จองโรงแรม · จองห้องพัก · จองโรงแรมออนไล์ · จองโรงแรม · จองรีสอร์ท · ห้องพักโรงแรม · BookingHotels · Booking · Hotel

“ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน”

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ชื่อนราธิวาสเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2458 ชื่อเดิมของพื้นที่นี้คือ มนารา หรือ มนารอ (มลายู: Menara, منارا) ซึ่งมีความหมายว่า “หอคอย” ที่กลายมาจากคำว่า กูวาลา มนารา (มลายู: Kuala Menara) ที่มีความหมายว่า “กระโจมไฟ” หรือ “หอคอยที่ปากน้ำ” ส่วนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะเรียกว่า บางนรา หรือ บางนาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่า นราธิวาส อันมีความหมายว่า “อันเป็นที่อยู่ของคนดี”

วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย
วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย


วัดชลธาราสิงเหนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พรมแดนไทย-มาเลเซีย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สยามใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดนในปี 2452 ในอดีตเมื่อมลายูตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ อังกฤษพยายามที่จะผนวกจังหวัดนราธิวาสให้เจ้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคม ด้วยกุศโลบายอันแยบยล สยามนั้นได้ใช้ข้ออ้างว่าวัดชลธาราสิงเห เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอตากใบ มีอาคารสถานที่และถาวรวัตถุเป็นแบบไทย ที่สร้างมาอย่างวิจิตรพิสดารทรงคุณค่าในเชิงศิลป์ ยากยิ่งที่คนต่างชาติจะสร้างสรรค์ได้ ประกอบกับท้องที่อำเภอตากใบมีวัด และคนไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สุดท้ายอังกฤษจึงได้ยอมรับให้เป็นจังหวัดนราธิวาสในประเทศไทยไป มีผลให้ 4 อำเภอชายแดนไทยไม่ต้องผนวกเป็นประเทศมาเลเซีย
Hotels2thailand.com